Bayatılar (Ağabəyim ağa Cavanşir)

Bayatılar
Müəllif: Ağabəyim ağa Cavanşir

  
Mən aşiqəm, Qarabağ,
Şəki, Şirvan, Qarabağ.
Tehran cənnətə dönsə,
Yaddan çıxmaz Qarabağ.