Bizi (XVII əsr)
Müəllif: Qaracaoğlan

Qarlı-qarlı dağlar oldu məkanım,
Şimdi qayri unutdumu çöl bizi?
Kimim, kimsəm yoxdur, sıxılır canım,
Tək pərişan etdi zalim kül bizi.