Cahan şahın Şeyx Cüneydə məktubu

Cahan şahın Şeyx Cüneydə məktubu
Müəllif: Cahan şah
Mənbə: Aləm Ara-yi Şah İsmayıl, Haz. Əsgər Müntəzir Sahib, Şirkət-i İntişarət-ı Elmi və Fərhəngi, Tehran 1386, s.22–23.


Mənim məktubum sənə çatanda xalqı özündən və öz söhbətlərindən uzaq etməyin gərək idi, yanında olan müridləri toplayıb sakit olmalısan, mən sənin sufilərindən xatircəm deyiləm. Cahillərə uyub qiyamdan dəm vurursan, ürəyində səltənət arzusu yer tutsun, asan gedən işlər çətinə düşsün və hər iki tərəfdən minlərlə qan tökülsün? Əgər mənim sözümü dinləməsən, bu həddini aşan hərəkətlərindən imtina etməsən yaxın vaxtda sənin və müridlərinin qovulması mənim üçün vacib olacaqdır.