Cahan bağında, ey bulbul, Nigari kimi yar olmaz

Cahan bağında, ey bulbul, Nigari kimi yar olmaz
Müəllif: Mir Həmzə Nigari
Mənbə: XIX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası, Bakı, "Şərq-Qərb", 2005.

Cahan bağında, ey bulbul, Nigari kimi yar olmaz,
Mənim tək sinəsi gul-gul bulunmaz, dağidar olmaz.
 
Yaqılmış atəşə varım, alışmış sinədə narım,
Yanar canım bu odların, desəm duzəxdə var olmaz.
 
Dəgil bihudə kim, bulbul, yanar əlbət, qılar qul-qul,
Vəlakin mən kimi, ey dil, bulunmaz dağidar olmaz.
 
Yaqılmış odlara varım, dağılmış collərə narım.
Gorənlər beylə odlarım, deyər bir belə nar olmaz.
 
Alıbdır canımı qəmzə, duşubdur konlumə lərzə,
Hər bir aşiq Seyid Həmzə, hər bir dilbər Nigar olmaz.