Cana, ğǝmindǝ gözlǝrimǝ su gǝlür, gedǝr

Cana, ğǝmindǝ gözlǝrimǝ su gǝlür, gedǝr
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiCana, ğǝmindǝ gözlǝrimǝ su gǝlür, gedǝr,
Seyl oldu, daşdı, şimdi bǝhǝr su gǝlür, gedǝr.

Vǝsl olmaz isǝ yüzünü görmǝk mǝnǝ müdam,
Kuyindǝn, ey sǝnǝm, mǝnǝ bir bu gǝlür, gedǝr.

Bixab qaldı kövkǝbǝ nisbǝt bu gözlǝrim,
Hǝr gecǝ özgǝ gözlǝrǝ uyxu gǝlür, gedǝr.

Ta görmǝdi gözüm sǝni, ey sǝrvboylu yar,
Sǝnsiz hǝmişǝ gözlǝrimǝ cu gǝlür, gedǝr.

Miskin Xǝtai görmǝdi çeşmin kimi sǝnin,
Sǝhra içindǝ munca ki, ahu gǝlür, gedǝr.