Düşüb millət arasına

Düşüb millət arasına
Müəllif: Aşıq Mirzə Bilal
Mənbə: Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası: Gəraylı

 
Bu ədavət nədir, balam,
Düşüb millət arasına?
Dedi-qodu, qeybət, yalan
Düşüb millət arasına.

Qan-qan deyən, insafa gəl,
Nəyə lazım silah-səngər.
Köhnə bəla, təzə əngəl
Düşüb millət arasına.

Yaxşı bilir bütün mahal,
Keçsin deyə bu ağır hal
Saz götürüb Aşıq Bilal,
Düşüb millət arasına.