Düşdü (Şair Aydın)

Düşdü
Müəllif: Şair Aydın
Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.

Ay ağalar, gəlin sizə söyləyim,
Yaxşı dostlar bizdən aralı düşdü.
Aylar naçağlıydım, illər xəstəsi,
Bayqu kimi sinəm yaralı düşdü.

Bəsləyirdi sinəsində, döşündə,
Oyandırdı kirpiyində, qaşında,
Səhər-səhər, sər çeşmələr başında,
Yadıma dağların maralı düşdü.

Bizim dağlar zimistandı, qarlıdı,
Dostun bağı heyvalıdı, narlıdı,
Yazıq Aydın, könlün nə qübarlıdı,
Bizim bağlar bu il qoralı düşdü.