Düşmüşəm (Aşıq Mirzə Bilal)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Düşmüşəm
Müəllif: Aşıq Mirzə Bilal
Mənbə: Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası: Gəraylı

 
Aman Allah, dada yetiş,
Gör, nə bəlaya düşmüşəm.
Eşqin odu düşüb cana,
Qalıb cəzana düşmüşəm.

Günəş üzü, ay sinəsi,
Aləmi tutub şöləsi,
Baldan şirindi kəlməsi,
Canımı cana vermişəm.

Qulağında qızıl tana,
Zülfünü atıbdır yana,
Bilal deyir yardan mənə
Gəlib nişana, almışam.