Dünyada (Aşıq Ələsgər)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Dünyada
Müəllif: Aşıq Ələsgər

Sirat, sual qabaqdadı,
Nədamətdı dünyada!
Kəlməyi-şəhadət lazımdı,
Ölən vaxtı dünyada.
Tut orucun, qıl namazın,
Şükür eylə Allaha.
Qul olma dünya malına,
Qalacaqdı dünyada.

Yalan deyib, qeybət etmə,
Rəhmin gəlsin canına.
Öz-özünə fəxr eləyib,
Baxma şövkət-şanına.
Əzrayıl əlində çəngəl,
Gələcəkdi yanına.
Qəzəbindən gül irəngin
Solacaqdı dünyada.

Şagiridlikdə can çürütdüm,
Hərgiz ustad olmadım.
Nəfs öldürdüm, düz dolandım,
Dostumdan yad olmadım.
Ələsgərəm, qan ağladım,
Ölüncə şad olmadım.
Əzəl gündən fələk mənə
Qara baxdı dünyada.