Dərdimi (Ağ Aşıq Allahverdi)

Disambig.svg Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Dərdimi (Ağ Aşıq Allahverdi)
Müəllif: Ağ Aşıq Allahverdi
Mənbə: Niftalı Göyçəli (2017). "Göyçə ustadları" (antologiya), I hissə. (az). Bakı: "Elm və təhsil". ISBN 978-9952-8176-1-2. 2017-11-23 tarixində arxivləşdirilib. 2017-11-23 tarixində istifadə olunub.

Zəhmət ilən bağça saldım becərdim,
Müştaq oldu qəmxarına ha dərdim.
Bülbül tək gül üçün candan keçərdim,
Müştaq oldu qəmxarına ha dərdim.

Qızlgül becərdim ərşə boy atdı,
Ah-fəğanım el-obanı oyatdı,
Fələk məni bəxtiqara yaratdı,
Müştaq oldu qəmxarına ha dərdim.

Ağ Aşıq tutuldu gündə min dərdə,
Huş getdi, qalmadı ağılda, sərdə,
Ayrılıq üz verdi bu bəd səfərdə,
Müştaq oldu qəmxarına ha dərdim.