Dəyməmiş (Aşıq Bəsti)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Dəyməmiş
Müəllif: Aşıq Bəsti
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005 (az). Orijinal mənbədən 2010-09-23 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-06.

Varmı ürəyinə zalım dövranda,
Fələyin əlindən zədə dəyməmiş.
Namərdin ucundan, nadan dilindən,
Çatıb qulağma hədə dəyməmiş.

Demirəm mələyəm, nə də ki, göyçək,
Sözümdə yalan yox, gerçəyəm, gerçək.
Ötməyib böyrümdən bir erkək milçək,
Astanama sultan, gədə dəyməmiş.

Bəstiyəm, odlara qalandı canım,
Bu tənəyə necə dözüm, dayanım.
Gəlmədi ağ günüm, təzə dövranım,
Düşmən yummaz ağzm pedəl dəyməmiş.