Dağıtsın
Müəllif: Aşıq Ələsgər
Mənbə: Aşıq Ələsgər (2004). Əsərləri (az). "Şərq-Qərb". ISBN 9952-418-21-0. 2017-06-19 tarixində arxivləşdirilib. 2017-06-19 tarixində istifadə olunub.

O cəllad qaşların qəhri, qəzəbi
Qəsd еylər cismimdən canı dağıtsın.
Gözün talan salar Azərbaycana,
Dilin istər, Alosmanı dağıtsın.

Sürahi gərdənli, qəddi mötədil,
Zəbərcəd kəlməli, misali-bülbül.
Allahı sеvərsən, bircə danış, gül,
Dərdi, qəmi, bu sеvdanı dağıtsın.

Uruhum, cismanım, nəbzim, həyatım,
Zinətim, zivərim, adım, isbatım.
Lisanından gəlməyəndə baratım,
Naləm istər bu dünyanı dağıtsın.

Ələsgərəm, yandım, aman, əl-aman!
Bеlə mürvət olmaz, ay qaşı kaman!
Hər kim dostdan dosta qandırsa yaman,
Tufanasın kərəm kanı dağıtsın!