Daşa dəydi

Daşa dəydi
Müəllif: Aşıq Bəsti
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005 (az). Orijinal mənbədən 2010-09-23 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-06.

Məhəbbətim daşa dəydi,
Könlümün çırağı söndü.
Gəşt edirdi ərş-əlada,
Tərlan quşum yerə endi.

Mənim işim ahü-zardı,
Can verən yaralı yardı.
A dağlar, cəlalım vardı,
Bu dünyam tərsinə döndü.

Məni şahmar ilan çaldı,
Dərdsiz canım dərdə saldı.
Desələr Bəsti necoldu,
Deyin atəşlərə yandı.