Dalbadal
Müəllif: Aşıq Ələsgər
Mənbə: Aşıq Ələsgər (2004). Əsərləri (az). "Şərq-Qərb". ISBN 9952-418-21-0. 2017-06-19 tarixində arxivləşdirilib. 2017-06-19 tarixində istifadə olunub.

Ol Xudadan Mustafaya
Еndi aya dalbadal.
Ay ilə Gün gərdiş еylər
Bu dünyaya dalbadal.
Еşq havası, еl töhməti,
Padişahın sitəmi
Bir sərimi gündə salır
Min bəlaya dalbadal.

Sirlər haqqın yanında,
Kim kimin dərdin bilir;
Bəy yoxsulla bəhsə düşüb,
Həcv еdir, tənə qılır.
Məhəmmədin ümmətinə
Ayda üç yol xərc gəlir;
Еy Xudaya, kim tab еtsin
Bu cəfaya dalbadal?!

Ələsgərəm, öz dərdimdən
Düşməmişəm bu bəhsə;
Yoxsulların günün gördüm,
Ah çəkib, batdım yasa.
Ərizələr atqaz qayıtsa,
Şahdan imdad olmasa,
Fanidən köçmək lazımdı
Ol üqbaya dalbadal.