Ey Xaqani, Bağdadda gəzmə vəfalı insan

Ey Xaqani, Bağdadda gəzmə vəfalı insan
Müəllif: Xaqani Şirvani
Tərcümə edən:Maarif Soltan
Mənbə: Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri. Bakı, "Lider nəşriyyat", 2004.

Ey Xaqani, Bağdadda gəzmə vəfalı insan,
Saxtakarlar yurdunda vəfalı ələ düşməz.
Axıtsalar Dəclətək insanların qanını,
Bağdadlının gözündən üzünə gilə düşməz.