Ey Xaqani, kim yerişdə yamsılasa səni, bil

Ey Xaqani, kim yerişdə yamsılasa səni, bil
Müəllif: Xaqani Şirvani
Tərcümə edən:Maarif Soltan
Mənbə: Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri. Bakı, "Lider nəşriyyat", 2004.

Ey Xaqani, kim yerişdə yamsılasa səni, bil,
Qarğadır o, qarğa səkməz kəklik kimi heç zaman.
Çox uşaq da arzular ki, zər tərəzi düzəltsin,
Narınc alıb, göz düzəldər tərəziyə qabıqdan,
Bənzəsə də ilanotu görünüşcə ilana,
Biri dosta dərman olar, o birisi alar can.