Ey bǝndǝ, gǝr cǝhanda pǝnahın ilah ola

Ey bəndə, gər cəhanda pənahın ilah ola
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiEy bǝndǝ, gǝr cǝhanda pǝnahın ilah ola,
Kǝmtǝr qulun mǝqamı sǝnin padişah ola.

Aşiq odur ki, dǝvi edǝrsǝ bu sözünǝ,
Qanlı yaşilǝ çöhreyi-zǝrdi güvah ola.

Mehrabi var o zahidin, amma ki, aşiqǝ,
Mǝşuqinin ǝyaği izi, qiblǝgah ola.

Bǝdxahım ola cümlǝ-cahan çǝkmǝzǝm mǝlal,
Çün ol sǝnǝm mǝnimlǝn ǝgǝr nikxah ola.

Başdan-ayağa bǝndǝ Xǝtai xǝtalidir,
Zahid, xaçan ki, xubları sevmǝk günah ola?