Ey gözəl
Müəllif: Molla Cümə
Mənbə: Paşa Əfəndiyev (2017). Molla Cümə (həyatı və yaradıcılığı) (az). "Ləman nəşriyyat poliqrafiya". Yoxlanılıb 2018-08-31.

Ey gözəl, surətinə,
Mehri dürəxşan demişəm.
O güli rüxsarına,
Mah ilə taban demişəm.
İnci tək dişlərinə,
Ləli bədəxşan demişəm.
Qaşların əyməsinə,
Naleyi-müjgan demişəm.
Zülfünün hər telinə,
Sünbülü reyhan demişəm...