Ey istəyən yari, sevən dildari

Ey istəyən yari, sevən dildari
Müəllif: Mir Həmzə Nigari
Mənbə: Tərtib edəni: Zaman Əsgərli (2005). XIX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası (az). Milli Kitabxana. "Şərq-Qərb". Orijinal mənbədən 2016-03-05 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-13.

Ey istəyən yari, sevən dildari,
Mülki-məhəbbətdə gərəkdir ixlas.
İxlas ilə eylə kari-kirdari,
Gir təriqi-xasə, eylə qəlbi xas.

İxlasinə hərgiz verməgil xələl,
Ta yetişsin sana feyzi-bibədəl.
Böylu qurulubdur qanuni-əzəl:
İxlas ilə olsun kari-xas ixlas.

Fəryadinə yetsin eşqi dildarin,
İmdadina yetsin pərvərdigarin.
Ey dil, şamü səhər olsun izkarin,
Təriqi-vəhdətdə sureyi-ixlas.

Sıqın eşqi-yarə, şövqi-dildarə,
İstəazə eylə pərvərdigarə.
Dəryayi-əsrarə, dürri-şəhvarə,
Ey dəli dil, eylə kəndini qəvvas.

Mütrib kim saz eylər, ələ alıb tar,
Məşuqi kim söylər şövqilə dildar.
Seyid Nigaridə qalmaz ixtiyar,
Vəqt kim rəqs eylər eşqlə rəqqas.