Fərhad və Şirin (Əlişir Nəvai)/Fərhadın qayıqda xilas olması

Fərhad və Şirin (Əlişir Nəvai)/Fərhadın qayıqda xilas olması
Müəllif: Əlişir Nəvai
Mənbə: