Görmədim bir yar canı doğrusu bu mülkdə

Görmədim bir yar canı doğrusu bu mülkdə
Müəllif: Bədr Şirvani

Görmədim bir yar canı doğrusu bu mülkdə
Xamı əğyar idilər, qövli yalan, nasazqar
Bədr idim, dövran cəfası qamətim qıldı hilal
Qalmışam sərgəştə bu dövri – fələkdə zərrəvar