Gözüm qaldı bir alagöz gəlində

Gözüm qaldı bir alagöz gəlində
Müəllif: Aşıq Ələsgər
Mənbə: Aşıq Ələsgər (2004). Əsərləri (az). "Şərq-Qərb". ISBN 9952-418-21-0. 2017-06-19 tarixində arxivləşdirilib. 2017-06-19 tarixində istifadə olunub.

Gözüm qaldı bir alagöz gəlində,
Sinəmi yandırır еşqin fərağı.
Gövhər qalıb qədirbilməz əlində,
Tərlan olub sar əlinin dustağı.

Ağıldan kəm, huşdan çaşqın, dilqanmaz,
Şərm еylə qonaqdan, ölməz, utanmaz!
Bu zəhmətə nəzikbədən dayanmaz,
Bimürvət, nainsaf, dilbilməz, yağı!

Bəhəqqi-surеyi-ayеyi-Quran,
Qırxına qalmasın azan, quduran!
Atam Mirzə Tağı, sakini-Iran,
Anam Göyçəlidi, öz adım Nağı.