Gözəl, nə gözəl olmuşsan

Gözəl, nə gözəl olmuşsan
Müəllif: Qaracaoğlan
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.

Gözəl, nə gözəl olmuşsan
Göriilməyi, göriilməyi.
Siyah zülfün halqalanmış
Hörülməyi, höriilməyi...

Mendilim yudum antdım
Gülün dalında qurutdum.
Adın ne idi unutdum
Soıulmayı, sorulmayı.

Səyirtdim ardından yetdim
Əyildim üzündən öpdüm.
Adın bilirdim, unutdum
Çağırmayı, çağırmayı.

Mənim yanm mənə küsmüş,
Zülfünü gərdenə tökmüş,
Mehəbbəti menden kesmiş,
Sevilmeyi, sevilməyi

Çağır, Qaracaoğlan, çağır,
Paş düşdüyü yerdə ağır.
Igid sevdiyinden soğur
Sanlmayı, sanlmayı.