Gözəl (Mirzə Bəybaba Fəna)

Disambig.svg Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Gözəl
Müəllif: Mirzə Bəybaba Fəna


Elə ağ gərdəni fil sümüyü tək saf olan,
Qara xalın hind şahından xərac alar.

Əzəl gündən qaşların aşiqlərə səcdəgahı olub,
Gözəl gözlərin Çinü Maçinə bacü xəracı tərgidib.

Sənin hüsnünü Allah elə misilsiz yaradıb ki,
Gözəllərin bazarı sənin gözəlliyindən həmişə rəvac olar.

Evə sarı gəlsən, günəş, gözə görünməz,
Günəşin qarşısında çıraq nəyə bənzər?

Qəddin Kəbədir, qara xalın-qara daş,
Həcc və könül aşiqləri başına fırlananlar.

Hicran küləyi iman evini xarab etdi,
Əgər üzünü görsəm, yenə şad ollam.

Ta can var canda, sevgin ürəkdən çıxmaz,
Çünki can və ürək əzəldən birləşiblər.

Hicridən Fəna çox mehnət görüb, heç sorma,
Ya Rəb, rəhm et, vəslinə çatdır, əlac et!