Gürcü Məhməd Paşa üçün

Gürcü Məhməd Paşa üçün
Müəllif: Nəfi
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.

Gürcü xınzın, a səksuni müezzəm, a köpek!
Harda sən, haıda nigahbaneyi alem, a köpek!
Vay o dövlete kim ola mürebbisi onun
Bir sənin kimi dəni, cehl-mücessem, a köpek!
Ne günə qaldı, mədet, dövleti Ali Osman...
Nə yazıq, hey, ne müsibet, ne bu matem, a köpek!
Sən qəder düşməni-dövletmi olur, ay xınzır?
Nə durur səltənetin sahibi, bilsem, a köpek!
Ədd olunsa əger esbabi nizami dövlet,
Səni qətl eyləmelidir cümleden əqdem, a köpek!
Haq götürdü Ərebi, getdi hele dünyaden
Kim götürse, əqabince seni bihnem, a köpek!
Çakiçağ etmiş iken tiği-zebammla seni
Harda buldun o qeder yareyə melhem, a köpek!
Kafirəm gər seni həcv etdiyime nadim isem,
Xalq hüzurunda ya senden utanarsam, a köpek!
Etiqadımca qeza eyledim inşaallah,
Haq bilir yox yerə men kimseni söyməm, a köpek!
Həşr ederek sağ qalırsam da sene şetm ederem
Haq sözü söylemeden heç usanmam, a köpek!