Gələcək (Qaracaoğlan)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Gələcək (XVII əsr)
Müəllif: Qaracaoğlan

Qoşa çinar, qoşa çinar,
Veribsiz baş-başa çinar;
Aç yarpağı, döşə çinar,
Görüşünə qızlar gələcək.