Gəldi (Qaracaoğlan)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Gəldi (Qaracaoğlan)
Müəllif: Qaracaoğlan
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.

Ala gözlərini sevdiyim dilbər,
Seni görməyəli görəsim gəldi.
Altın kemer sıxmış ince belini
Usul boylarmı sarasım gəldi.

Kiçiciksən gözel, etmə bu nazı
Ciyərimə basdm atəşi, közü.
Başma düzmüsen gülü, nərgizi
Üzümü üzünə sürəsim gəldi.

Aladır ğözlerin, siyahdır qaşın
Aradım cahanı, bulunmaz eşin.
Yaylanm qanndan bəyazdır döşün
Yıxılıb üstünə öləsim gəldi.

Qaracaoğlan der ki: bilirəm səni
Byledim yolunda qurban bu canı.
Qoynunda beslənən heyvanı, nan
Çözüb düymələrin dəresim gəldi.