Gəlginən

Gəlginən
Müəllif: Aşıq Mirzə Bilal
Mənbə: Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası: Qoşma

Salam göndərirəm sənə, Ələsgər,
Qədəm qoyub bu məqamə gəlginən,
Dost olmaq istəsən mənimlə əgər,
Bir axşam yeməyə şamə gəlginən.

Neçə yerdən sorağını almışam,
Gəldiyin yollara xalça salmışam,
Gözləyirəm ixtiyarda qalmışam,
Qonağa hazırdır xana gəlginən.

Ustadla istərəm bir qılım söhbət,
Sənətkar adına varımdır hörmət,
Bilal ariflərə eyləyir xidmət,
Şamaxıya, bizim yana gəlginən.