Gənclik bir qızıldır, ömrün əlindən

Gənclik bir qızıldır, ömrün əlindən
Müəllif: Xaqani Şirvani
Tərcümə edən:Maarif Soltan
Mənbə: Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri. Bakı, "Lider nəşriyyat", 2004.

Gənclik bir qızıldır, ömrün əlindən,
Düşərək torpağa, yox oldu birdən.
Tapmaq həvəsilə həmin qızılı,
Torpağı yuyuram göz yaşımla mən.