Gərək (Fəzli)

Disambig.svg Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Gərək (Fəzli)
Müəllif: Fəzli
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.

Dünyadə gözəllər dəvasın qılan
Degil, ona necə yar olmaq gərək?
Xülqi-xoyi mələk, sureti insan
Şəkər sözlü, şirinkar olmaq gərək.

Sürahi gerdənli, Iəbləri qönçə,
Sedr vaseh ola, ol beli incə.
Miyanə boy ola, dalsı kənəkcə
Ol püstə dəhanı dar olmaq gərək.

Qırmızısı qırmızı, ağa tay ola,
01 qarası qara, qaşı yay ola,
Gül yanağı bədirlənmiş ay ola,
Sinəsində qoşa nar olmaq gərək.

Gözləri nərgis tək şöləvar ola,
Müjkanlan çöhrəsində xar ola,
Alıcı tərlantək səbükbar ola,
Mərifətdən xəbərdar olmaq gərək.

On beş yaşlı ola, miyanə boylu,
Çox lağər olmaya, qucağa dolu,
Qolu uzun, ağ əlləri hənalı
Sinəsi həm tazə qar olmaq gərək.

Xoş ona kim, ola bir belə yan,
Heç kimin yox, men tək olubdur zan.
Fəzliya, sən çağır ulu cabban,
Sənə məhşər günü yar olmaq gərək.