Getdi (Aşıq Bəsti)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Getdi
Müəllif: Aşıq Bəsti
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005 (az). Orijinal mənbədən 2010-09-23 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-06.

Kəpəzə, Qoşqara nəğmə qoşardı,
Bizim bu dağlarm Qurbanı getdi.
Daha gəlməz səsi eldən, obadan,
Getdi, aşıqların sultanı getdi.

Aşıqlarm ürəyiydi, gözüydü,
Məclislərin söhbətiydi, sözüydü.
Elə bil ki, Ələsgərin özüydü,
Axtarma gözlərim, cahanı getdi.

Biz sayanlar qaldı, fələk nə saydı,
Aləm deyər: Bəsti kiri, nə vaydı.
Kəlmələri dərdimizə davaydı,
Dərdli ürəklərin loğmanı getdi.