Hələ ləng, ləng, ləngəm

Hələ ləng, ləng, ləngəm
Müəllif: Nəbati
Mənbə: Növrəs İmanın həyat və yaradıcılığı. Bakı, 2013.

Pəri balü bəstə darəm,
Hələ ləng, ləng, ləngəm.
Tənü-zarü xəstə darəm,
Hələ ləng, ləng, ləngəm.