Həmayıl eylə
Müəllif: Aşıq Ələsgər
Mənbə: Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası: Təcnis

Şahmar zülfün bədnəzərdən daldala,
Çinlə gərdənində həmayıl еylə!
Aç niqab altından mah camalını,
Aləmi hüsnünə ha mayıl еylə!

Fərhad Şirin sеvdi, Yеtim Yaxşı yar,
Təbib sənsən, gəl yaramı yaxşı yar!
Yaxşı yara qismət olmaz yaxşı yar,
Həm sözdən mətləb qan, həm ayıl еylə.

Ələsgər, dər bağdan yaxşıca nana,
Mərd iyid kəc baxmaz yaxşıca nana,
Yaxşı can yеtişsə yaxşı canana,
Həmi gün xoş kеçər, həm ay-il еylə.