Heç
Müəllif: Aşıq Bəsti
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005 (az). Orijinal mənbədən 2010-09-23 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-06.

Gah ağladım, gah sızladım,
Şad olmadım, gülmədim heç.
Qara gəldi, ayım, ilim,
Ömür getdi, bilmədim heç.

Ağçmqılda gözüm qaldı,
Sinələrdə sözüm qaldı.
Güllər düzüm-düzüm qaldı,
Yara gül də dərmədim heç.

Ayrılıq mənə dərd oldu,
Zamana çox namərd oldu,
Ev-eşiyim yer-yurd oldu,
Bəsti, Löyü görmədim heç.