Köynəkcək (Qaracaoğlan)

Köynəkcək (XVII əsr)
Müəllif: Qaracaoğlan
Mənbə: Qara Namazov, "El çələngi" (xalq şeirindən seçmələr), Bakı, 2004.

Səhər-səhər seyrə çıxıb,
Bağçaya, bağa köynəkçək.
Nərgiz dərər, dəstə bağlar,
Sapcaq buxağa köynəkçək.

Mənə də ver güllərinnən,
İncimənəm dillərinnən,
Məlhəm elə əllərinnən,
Sinəmdə dağa köynəkcək.

Qaracaoğlan, xallara,
Mayiləm qəddi dallara,
Həsrət çəkən cavanlara,
Eylə qadağa köynəkcək.