Kəlməsin

Kəlməsin
Müəllif: Aşıq Nəcəf Daşkəndli

Oyandım yuxudan azan səsinə,
Təkrarladım "Allah, Əkbər" kəlməsin.
Allahın məsəli, -Əla Məhəmməd,
Rəsulu ol Əkrəm Muxtar kəlməsin.

Qulfəllahu Əhəd öyrəndim-dedim,
Həm Allahus Səməd öyrəndim-dedim.
İləm, vələm, yuləd öyrəndim-dedim,
Söylədim yet dada Qəhhar kəlməsin.

Aşıq Nəcəf haqdan umur mərhəmət,
O, Kərəm sahibi verəndi nüsrət.
Salmaram dilimdən Allah, Məhəmməd,
Həsən, Hüseyn, Fatma, Heydər kəlməsin.

MənbəRedaktə