Kərəm eylə (Qaracaoğlan)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Kərəm eylə (Qaracaoğlan)
Müəllif: Qaracaoğlan
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.

Ala gözlərini sevdiyim dilbər,
Gəl bizim elləri gəz, kerəm eylə.
Neçə qullann var, gəzər qələmlə
Al məni dəftərə yaz, kerəm eyle.

İraqdır yollann, dolandım, gəldim,
Dadlıdır dillərin əylendim qaldım,
Babalın boynuma, işdə mən öldüm,
Məzanm köksünə qaz, kərəm eylə.

Qaracaoğlan der ki, bir mahm söylə
Əzəldən qalnıı^dır bu qanun boylə.
Edicək bir eyilik, vaxt ikən eylə
Ömür keçər, aman qız, kərəm eylə.