Lalə (Aşıq Bəsti)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Lalə
Müəllif: Aşıq Bəsti
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005 (az). Orijinal mənbədən 2010-09-23 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-06.

Yarın qanlı köynəyi tək,
Qızarır yol üstə lalə.
Xan Çobanı gətir dilə,
Bir şirin can istə, lalə.

Dərdim dönüb hekayətə,
Canım dozər bu zillətə,
Yar məzarın ziyarətə,
Gəlib dəstə-dəstə lalə.

Hara getsən, gələrəm mən,
Ahu kimi mələrəm mən,
Bəsti deyər, ölərəm mən,
Bu dağlardan getsə lalə.