Müəllif:Əbdürrəhman bəy Fətəlibəyli

Ə hərfi ilə müəlliflər Əbdürrəhman bəy Fətəlibəyli
(1908-1954)
Sister Projects. Həmçinin baxın: Bioqrafiyası • Şəkilləri • Sitatları İkinci dünya müharibəsində Аzərbаycаn lеgiоnunun bаşçısı.
Əbdürrəhman bəy Fətəlibəyli