Müəllif:Aşıq Şıxmirhüseyn

Ş hərfi ilə müəlliflər Aşıq Şıxmirhüseyn
(1876–1918)
Aşıq Şıxmirhüseyn (Hüseyn) Əlihüseyn oğlu 1876-cı ildə Şamaxının Ağdərə kəndində anadan olub.