Müəllif:Aşıq Lələ

L hərfi ilə müəlliflər Aşıq Lələ
(XVII yüzilin sonu-XVIII yüzilin əvvəli)
Sister Projects. Həmçinin baxın: Bioqrafiyası •