Müəllif:Cəfər Kaşif

C hərfi ilə müəlliflər Cəfər Kaşif
(1894–1947)
Sister Projects. Həmçinin baxın: Bioqrafiyası • azərbaycanlı şair