Müəllif:Məşədi Əli

Ə hərfi ilə müəlliflər Məşədi Əli
(1871–1930)
Məşədi Əli Kərbəlayi Hüseynqulu oğlu Dərviş