Müəllif:Məşədi Əli

Ə hərfi ilə müəlliflər Məşədi Əli
(1871-1930)
Məşədi Əli Kərbəlayi Hüseynqulu oğlu Dərviş