Müəllif:Məşədi Bikə

B hərfi ilə müəlliflər Məşədi Bikə
(1860-1918)
Məşədi Bikə Məşədi Bağı qızı