Müəllif:Mirzə Aslanoğlu

M hərfi ilə müəlliflər Mirzə Assanoğlu
(1882-1924)