Müəllif:Mirzə Məhəmməd Həsən Fələkizadə

M hərfi ilə müəlliflər Mirzə Məhəmməd Həsən Fələkizadə
(1828—)
Şamaxıda doğulub.