Müəllif:Ordubadlı Kərim

K hərfi ilə müəlliflər Ordubadlı Kərim
(XVII əsr-XVII əsr)
XVII əsrdə Ordubad şəhərində yaşadığı ehtimal olunur.