Müəllif:Sədallah Bərdəi

B hərfi ilə müəlliflər Sədallah Bərdəi
(XIV əsrin sonu–XV əsrin əvvəlləri)
Sister Projects. Həmçinin baxın: Bioqrafiyası •


BayatılarıRedaktə

MənbəRedaktə

  • Nuriyеv A., "Kоmmunizm yоlu" qəzeti, 1986, 17 iyun.
  • "Bərdə və bərdəlilər" (Bibliоqrafik məlumat kitabı, tərtib edəni Xuraman Ismayılоva) – Bakı, «Nərgiz» nəşriyyatı, 2010, – 448 səh.