Müəllif:Yaqub Mustafa oğlu

Y hərfi ilə müəlliflər Yaqub Mustafa oğlu
(1881–1920)
Azərbaycanlı şair (İrəvan mahalının Sürməli qəzasının Hüseyn kəndində doğulub)


Qoşmaları Redaktə