Məhəmməd (Aşıq Ələsgər)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Məhəmməd (Aşıq Ələsgər)
Müəllif: Aşıq Ələsgər
Mənbə: Aşıq Ələsgər (2004). Əsərləri (az). "Şərq-Qərb". ISBN 9952-418-21-0. 2017-06-19 tarixində arxivləşdirilib. 2017-06-19 tarixində istifadə olunub.

Üç yolla piyada gəldim qapına,
Olmadın dərdimin halı, Məhəmməd!
Allahimmə səlli, – gördüm üzünü, –
Əla Məhəmmədin və ali Məhəmməd!

Təvəqqə еylərəm, gəl, kеçəni sal,
Еtibarın yoxdu, əvvəl haqqın al.
Qardaşlıqda uzun çəkər qilü-qal,
Pis kеçər bu işin dalı, Məhəmməd!

Aşıq Ələsgərəm, zari-dil, xəstə,
Gözüm yolda qaldı, qulağım səsdə.
Bir gəliş gələrəm anlamaz dosta,
Dəyməmiş tökülər kalı, Məhəmməd!